داستان کوتاه عاشقانه

این وبلاگ صرفا در مورد کتاب و رمان می باشد

داستان کوتاه عاشقانه.
تاریخچه و آداب و رسوم شب یلدا
داستان کوتاه و خواندنی ابراز عشق
داستان او هیچ گاه مرا ترک نکرد مادرم قهرمان من است
دلم می خواد یه دختر داشته باشم
سیزده بدر همگی رنگی
سه شنبه ۱۲ فروردین ۹۹

داستان کوتاه عاشقانه

با‏ ‏تموم‏ ‏وجود‏ ‏به‏ ‏کف‏ ‏سد‏ ‏عمیق‏ شنا‏ ‏میکرد‏ .تا‏ ‏نفس‏ ‏دارم‏ ‏به‏ ‏عمق‏ ‏آب‏ ‏.میرم‏ ‏دیگه‏ ‏حتی‏ ‏اگه‏ ‏ترسیدم‏ ‏‏ ‏یا‏ ‏پشیمون‏ ‏شدم‏ ‏مهم‏ ‏نبست‏ ‏چون‏ ‏مردم‏!‏

اون‏ ‏لحظه‏ ‏هات‏ ‏چقد‏ ‏سخت‏ ‏داره‏ ‏میگذره‏ ‏خدا. همه‏ ‏چی‏ ‏جلو‏ ‏چشمه،اون‏ ‏صورت‏ ‏زیبای‏ ‏معشوقی‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏عشق‏ ‏اون‏ ‏رفتم‏ ‏دانشگاه،به‏ ‏عشق‏ ‏اون‏ ‏مهندس‏ ‏شدم،برای‏ ‏گفتن‏ ‏اینکه‏ ‏دوست‏ ‏دارم‏ ‏چن‏ ‏سال‏ ‏صبر‏ ‏کردم‏ ‏تا‏ ‏در‏ ‏بهترین‏ ‏موقعیت‏ ‏بهش‏ ‏بگم.تقریبا‏ ‏راضی‏ ‏بود‏ ‏اما‏ ‏چی‏ ‏شد‏؟

چرا‏ ‏ولم‏ ‏کرد‏ ‏دیگه‏ ‏زندگیمو‏ ‏نمیخوام.گفتم‏ ‏خدا‏ ‏اگه‏ ‏بهش‏ ‏نرسم‏ ‏خودمو‏ ‏میکشم.خدااااااااا‏!‏!!!

بنده‏ ‏ات‏ ‏را‏ ‏بدبخت‏ ‏کردی‏ ‏و‏ ‏رفت‏ ‏پی‏ ‏کارش.پس‏ ‏اون‏ ‏همه‏ ‏راز‏ ‏و‏ ‏نیاز‏ ‏با‏ ‏تو‏ ‏چه‏ ‏فایده‏ ‏ای‏ ‏داشت….‏!

‏آخرین‏ ‏نفسای‏ ‏که‏ ‏میتونست‏ ‏بکشه‏ ‏رو‏ ‏داشت‏ ‏تموم‏ ‏میکرد‏ ‏و‏ ‏فقط‏ ‏این‏ ‏خاطرات‏ ‏جلو‏ ‏چشش‏ ‏بود.‏ ‏تقریبا‏ ‏بیهوش‏ ‏داشت‏ ‏میشد‏ ‏که‏ ‏دیگر‏ ‏نفهمید‏ ‏چه‏ ‏اتفاقی‏ ‏افتاد.وقتی‏ ‏چشاشو‏ ‏وا‏ ‏کرد‏ ‏تقریبا‏ ‏کنار‏ ‏آب‏ ‏افتاده‏ ‏بود‏!‏نمردم‏ ‏چرا‏ ‏خداااااااااااا؟؟؟؟‏! ‏اوج‏ ‏تنفر‏ ‏از‏ ‏خودش‏ ‏را‏ ‏پیدا‏ ‏کرد.خاک‏ ‏تو‏ ‏اون‏ ‏سرت‏ ‏حتی‏ ‏نمیتونی‏ ‏خودتم‏ ‏بکشی.آخه‏ ‏به‏ ‏چه‏ ‏دردی‏ ‏میخوری‏ ؟. پس‏ ‏از‏ ‏مدتی‏ ‏تصمیم‏ ‏گرفت‏ ‏بلند‏ ‏شه‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏خونه‏ ‏برگرده.

1 ‏سالی‏ ‏گذشت‏ ‏و‏ ‏دیگه‏ ‏هیچی‏ ‏براش‏ ‏اهمیت‏ ‏نداشت‏ ‏حتی‏ ‏نماز‏ ‏و‏ ‏روزه‏ ‏های‏ ‏که‏ ‏زمانی‏ ‏با‏ ‏عشق‏ ‏انجام‏ ‏میداد.داشت‏ ‏منحرف‏ ‏میشد‏ ‏و‏ ‏آخرین‏ ‏خواهشش‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏خدا‏ ‏کرد. تو‏ ‏که‏ ‏همه‏ ‏ی‏ ‏آرزوهامو‏ ‏بهم‏ ‏ندادی،تو‏ ‏که‏ ‏لایق‏ ‏مرگم‏ ‏ندونستی.تو‏ ‏رو‏ ‏هر‏ ‏کی‏ ‏که‏ ‏بنده‏ ‏ی‏ ‏خوبی‏ ‏بودن‏ ‏برات؟

از‏ ‏این‏ ‏حال‏ ‏و‏ ‏احوال‏ ‏نجاتم‏ ‏بده. خالق‏ ‏من‏ ‏شیطان‏ ‏به‏ ‏ابلیسی‏ ‏خود‏ ‏به‏ ‏خاطر‏ ‏گذشت‏ش‏‏ ‏حداقل‏ ‏ازش‏ ‏یه‏ ‏درخواستشو‏ ‏قبول‏ ‏کردی‏! ‏دیگه‏ ‏هیچی‏ ‏نگفت‏ ‏و‏ ‏داد‏ ‏دست‏ ‏خدا.چند‏ ‏کار‏ ‏بسیار‏ ‏زشت‏ ‏خواست‏ ‏انجام‏‏ ‏بده‏ ‏اما‏ ‏یا‏ ‏پشیمون‏ ‏شد‏ ‏یا‏ ‏جور‏ ‏نشد. حالا‏ ‏دیگه‏ ‏کارش‏ ‏به‏ ‏اینجا‏ ‏رسیده‏ ‏میره‏ ‏همایش‏ ‏اثبات‏ ‏خدا‏ ‏شناسی‏!‏!اونجا‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏مهتاب‏ ‏خوشش‏ ‏اومد. اوایل‏ ‏یک‏ ‏آشنای‏ ‏ساده‏ ‏بود‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏دو‏ ‏جز‏ ‏دوستی‏ ‏معمولی‏ ‏به‏ ‏چیزی‏ ‏فک‏ ‏نکردن.

سقف‏ ‏آرزوهای‏ ‏یک‏ ‏شکست‏ ‏خورده‏ ‏خیلی‏ ‏کوتاهه‏ ‏اما‏ ‏جرقه‏ ‏های‏ ‏اولیه‏ ‏ی‏ ‏عشق‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏بلندتر‏ ‏میکرد. تمام‏ ‏گذشته‏ ‏ها‏ ‏داشت‏ ‏تلخی‏ ‏خودش‏ ‏را‏ ‏کم‏ ‏میکرد.‏ خوبی‏ ‏های‏ ‏که‏ ‏اصلا‏ ‏قبلا‏ ‏جلوی‏ ‏چشش‏ ‏دیده‏ ‏نمیشد‏ ‏تازه‏ ‏رویت‏ ‏میشد.براستی‏ ‏اشتباه‏ ‏بوده‏ ‏انتخابم‏!‏وای‏ ‏خدایا‏ ‏چقد‏ ‏مدیونتم؟‏!‏!!

چقدر‏ ‏گذشته‏ ‏ی‏ ‏شیرینی‏ ‏است‏ ‏الان‏ ‏وقتی‏ ‏ایمان‏ ‏پیدا‏ ‏کردم‏ ‏که‏ ‏اگر‏ ‏اونی‏ ‏که‏ ‏حاضر‏ ‏شدم‏ ‏بمیرم‏ ‏براش‏ ‏واقعا‏ ‏ارزششو‏ ‏نداشت. نه‏ ‏اون‏ ‏هیچکسی‏ ‏تو‏ ‏دنیا‏ ‏ارزششو‏ ‏نداره‏ ‏براش‏ ‏خودتو‏ ‏به‏ ‏کشتن‏ ‏بدی‏ ‏و‏ ‏دنیا‏ ‏و‏ ‏قیامتت‏ ‏رو‏ ‏داغون‏ ‏کنی‏ ‏‏!‏براستی‏ ‏که‏ ‏الان‏ ‏عشق‏ ‏واقعی‏ ‏دارم‏ ‏و‏ ‏خدا‏ ‏هم‏ ‏دارم‏ ‏و‏ ‏خوشبخت‏ ‏خوشبخت.

واقعا‏ ‏مدیون‏ ‏اون‏ ‏جواب‏ ‏منفی‏ ‏هستم‏ ‏که‏ ‏گرفتم.نه‏ ‏که‏ ‏تو‏ ‏بد‏ ‏بودی‏ ‏و‏ ‏من‏ ‏خوب.کلا‏ ‏بعضی‏ ‏ها‏ ‏رو‏ ‏خدا‏ ‏برا‏ ‏هم‏ ‏نساخته‏ ‏و‏ ‏خیلی‏ ‏با‏ ‏هم‏ ‏فرق‏ ‏دارن.خدا‏ ‏ممنون‏ ‏و‏ ‏مدیونتم.معشوق‏ ‏سابق‏ ‏ممنون‏ ‏و‏ ‏مهتاب‏ ‏جون‏ ‏مرسی

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.